About admin

| Add my circles on Google+ :

Äppelbo – En Raketförskola

Äppelbo förskola i Bålsta har blivit en av Sveriges 50 raketförskolor!

Allebarnsrätten är en rikstäckande kampanj vars syfte är att stärka måltiden och måltidens roll på och runt förskolor i Sverige.

Läs mer här:
http://www.direktpress.se/enahabo/Artiklar/Artiklar/Appelbo—en-raketforskola/
https://sv-se.facebook.com/pages/Allebarnsr%C3%A4tten/199848273388039

raketskola reketskola-grattis