Välkommen till Äppelbo förskola

Föräldrakooperativ – Äppelbo är en liten, familjär förskola med nära samarbete mellan barn, föräldrar och pedagoger.

Projekterande arbetssätt – Utifrån barnens intressen, undersökanden och teorier arbetar vi projekterande med olika ämnen. Barn, föräldrar och pedagoger undersöker, utforskar och upplever omvärlden tillsammans genom hundraspråkigheten (lustfyllt lärande med olika uttrycksformer).

Småskalighet – Förskolan består av två avdelningar; Äppelblom som är en yngrebarnsavdelning 1-3 år och Äpplet som är en äldrebarnsavdelning 3-5 år. Förskolan består av 34 forskande barn och deras föräldrar samt sju medforskande pedagoger.

Tillgänglig och tillåtande miljö – Miljön är anpassad till barnens nivå så att barnen så självständigt som möjligt ska kunna välja material och aktiviteter. Miljön är utformad så att barnen ska ha tillgång till många olika material som ska locka fram nyfikenheten och kreativiteten.

Äppelbos vision

“Så ett frö och blomma för livet”

För oss betyder visionen att vi ”bygger framtiden” där pedagogernas arbetsinsats och nära samarbete med föräldrarna kan förändra världen genom barnen.

Du är välkommen att ställa ditt barn i kön när som helst! Vi tillämpar ingen sexmånadersregel och vi ger syskonförtur.

Anmälningsformuläret finner ni här.