Om Äppelbo

Äppelbo förskola ligger i Bålsta och är Håbo kommuns första föräldrakooperativ. Kooperativet startade år 1990 och ligger i området Sågarbacken. Sågarbacken är ett lugnt och stilla villaområde med skog och grönområden runt knuten. Det är även nära till buss, skolor och gamla Bålsta centrum.

Äppelbo har i nuläget 34 barn. Förskolan består av två avdelningar; Äppelblom som är en yngrebarnsavdelning 1-3 år och Äpplet som är en äldrebarnsavdelning 3-5 år.

På förskolan arbetar åtta engagerade och medforskande pedagoger. I nuläget består de av en förskolechef, två förskollärare, fyra barnskötare och en kock som även är resurs i barngrupperna. Vid behov av extra personal försöker vi att så långt det går använda oss av personer som varit hos oss tidigare.