Inskolning

På Äppelbo har vi en föräldraaktiv inskolning vilket innebär att du som förälder är med ditt barn på förskolan de tre första dagarna, men räkna med att avsätta två veckor då du är tillgänglig och anträffbar om det skulle behövas. Det som kommer att vara avgörande för när du kan lämna ditt barn är tryggheten och relationen till pedagoger och verksamheten. Alla pedagoger (framför allt de på respektive avdelning) deltar på olika sätt i inskolningen för att barnet ska lära känna alla pedagoger. På så vis blir verksamheten mindre sårbar. Är någon av pedagogerna borta finns det fler vuxna barnet känner.

Vi vill att du och ditt barn ska få en så bra start som möjligt i förskolan.

Föräldrarnas uppgifter under de tre första inskolningsdagarna är att:

  • Vara tryggheten
  • Vara tillgänglig
  • Sköta närkontakten vid rutiner som t ex. blöjbyte, hjälpa till vid matsituationerna och sitta med på sovvilan/vilan.
  • Vara passiv och tråkig vid aktiviteter/leken.

 

Pedagogernas uppgift är att:

  • Bygga upp en relation till barnet
  • Aktivera/leka med barnet
  • Göra det intressant för barnet
  • Lära känna vad barnet tycker mer eller mindre om
  • Hjälpa barnet till kontakt med andra barn