Öppettider

Våra nuvarande öppettider är 6.45 – 17.15

Du som vårdnadshavare har rätt enligt skollagen (2010:800) 8 kap 5§ till barnomsorg i den omfattning det behövs med hänsyn till ditt förvärvsarbete, studier eller barnets behov.