Trygg och säker förskola

Äppelbo förskola ska vara en trygg och säker plats för alla som närvarar där.

Barnsäkerhet

Äppelbo har tydliga rutiner för hur arbetet med barnsäkerhet skall utföras. Varje höst går förskolechef, skyddsombud och personalansvarig en barnskyddsrond som följs upp under våren.

En gång per termin sker brandövningar med barn och pedagoger som dokumenteras och utvärderas av behörig person från brandkåren. Pedagogerna får regelbundet utbildningar inom brandsäkerhet och första hjälpen.

Alla tillbud, skador och olyckor rapporteras och dokumenteras vid behov.

Riskbedömningar dokumenteras tydligt vid förändringar i verksamheten. För att åtgärda och upptäcka brister i vårt arbete sammanställer och analyserar vi vårt arbete kontinuerligt.

Giftreducera förskolan

Äppelbo förskola har under de senaste åren arbetat för att giftreducera förskolan. Vi har många engagerade föräldrar som vill hjälpa till att utveckla vår verksamhet mot en hälsosammare förskola. Pedagogerna är medvetna om hur barn på förskolan utsätts för material och produkter som kan innehålla olämpliga kemikalier. För att öka medvetenheten har personalen läst Naturskyddsföreningens rapporter, använt kunniga föräldrar som bollplank och fört diskussioner på personalmöten. Giftreduceringen ska också ligga som en punkt på kommande föräldramöten.

Vi har påbörjat arbetet mot en hälsosammare/giftfri förskola genom att:

  • Rensa bort gammal elektronik
  • Rensa bort äldre plastleksaker
  • Göra medvetna val av material vid inköp
  • Servera en hög andel ekologiskt producerade livsmedel
  • Servera mat på porslinstallrikar istället för plasttallrikar
  • Se till att barnen tvättar händerna regelbundet

Under kommande år fortsätter arbetet mot en giftfri förskola med medvetna val och ett nära samarbete med föräldrarna.