Köplats

Vi har en kö där barnen står från det att de har registrerats till dess att de fyller 6 år. Du är välkommen att ställa ditt barn i vår kö när som helst. Till skillnad från t ex. kommunen så har vi ingen begränsning till 6 månader innan barnet ska börja. Vi har intagning till höstterminerna och endast i undantagsfall tas barn in under resten av året.

Vi tillämpar syskonförtur till redan inskrivna familjer.

Ansökan om köplats

Var vänlig fyll i formuläret nedan samt skicka det till koplats@appelbo.se för att ansöka om plats på Äppelbo.

Formulär: Ansökan om köplats