Föräldramedverkan

Vad innebär föräldrakooperativ?

Äppelbo Förskola vänder sig till engagerade föräldrar som aktivt vill delta i sina barns utveckling. Då det är vi föräldrar som driver kooperativet har vi en möjlighet att påverka barnens verksamhet och miljö. Vi avgör själva frågor om verksamheten, exempelvis personaltäthet, städning, aktiviteter och matlagning.

Till varje ny familj utses en fadderfamilj. Fadderfamiljen kan svara på frågor och hjälpa till under den första tiden på förskolan.

Det krävs även en viss arbetsinsats av medlemmarna på Äppelbo. Detta leder till ett sammansvetsat gäng som även träffas utanför det vardagliga hämtandet och lämnandet. Föreningen drivs av en styrelse som är sammansatt av en representant från varje arbetsgrupp, ordförande samt förskolans föreståndare.

Möten

Föreningen kallar till ett årsmöte och två medlemsmöten för alla medlemmar. Personalen kallar till föräldramöte och utvecklingssamtal.

Städning

Varje familj städar fyra-fem veckor per år beroende på antal familjer som är inskrivna på förskolan. En städvecka innebär tre städtillfällen.

Två gånger per år genomförs storstädning. Varje familj deltar på en av dessa städningar.

Arbetsgrupper

Alla familjer deltar aktivt i någon av de fem arbetsgrupper vi har i kooperativet.

Material och Underhåll:
Ansvarar för att städschemat upprättas, köper in städmaterial och städutrustning. De lagar även leksaker, vagnar och utför andra reparationer och underhåll som faller utanför kommunens skyldighet som fastighetsägare. Gruppen sköter även om trädgården.

Rekrytering:
Ansvarar för kö till förskoleplatserna och intagning av nya barn.

Kommunikation:
Jobbar med kommunikationen utåt i form av hemsida samt med den interna kommunikationen. Det innefattar bland annat att upprätta adresslistor och sköta om föreningens intranät.

Ekonomigruppen:
Sköter bokföring, budget, uppföljning, löneutbetalningar, bokslut och övriga uppgifter i samband med kooperativets ekonomi.

Personalgruppen:
Arbetar med personalfrågor såsom rekrytering, personalutveckling, utvecklingssamtal och lönesättning.